Opis

 

 

Politechnika Śląska
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
                                             
„Politechnika Śląska – uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse”

 

Celem głównym projektu jest wzrost dostosowania Politechniki Śląskiej na potrzeby Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, informacyjnej i procedur kształcenia.

 

Kwota dofinansowania ze środków UE: 6 772 274,40 zł